Here are some useful phrases to practise your Irish comhrá at home or in the playground!

 • Dia Duit! (hello)……………..Dia’s Muire duit!
 • Cé tusa? (who are you?)…….. Is mise Seán ( I’m John)
 • Cén aois thú?( what age are you?) ……….. Táim seacht, ocht naoi deich,  mbliana d’aois/  aon bhliain déag d’aois/ Dhá bhliain déag d’aois
 • Cá bhfuil tú i do chónaí? ( where do you live?)…… Táim i mo chonaí  i ………………..
 • An bhfaca tú Síle?  (Did you see Sheila?) .Tá sí ag bun/barr an chlós. Tá sí ag an ngeata.
 • Cá bhfuil tú ag dul? ( Where are you going?) Tá mé ag dul go dtí an oifig/ an leithreas(Im going to the office/ the toilet)
 • Conas atá tú?(how are you?)…….Tá mé go maith go raibh maith agat agus tú féin ( I’m fine and youself)
 • Cén rang ina bhfuil tú?( what class are you in?)… Táim i rang a haon, a dó, a trí, a ceathair….
 • An bhfuil aon obair bhaile agat anocht? (Do you have any homework tonight?) Tá/ Níl aon obair bhaile agam anocht
 • Céard is ainm do do chara?(what is your friends name?) ………….. is ainm do mo chara.
 • An bhfuil aon deárthair nó deirfiúr agat?( Do you have any brothers or sisters?) Tá deárthair amháin ……. agam agus beirt deirfiúracha……. agam. Níl aon deárthair/ deirfiúr agam.
 • An féidir liom dul go dtí an leithreas/ an oifig? (May I go to the toilet/ the office?) Tá/ níl.
 • An féidir liom imirt sa chluiche?( May I play in the game?) Is féidir.
 • Cad é an t- ábhar is fearr leat?( what subject do you prefer?) Is fear liom gaeilge, béarla, matamaitic, eolaíocht, tíreolaíocht, stair, ceol,dramaíocht………
 • Cad a rinne tú aréir?  (What did you do last night?)  D’fhéach mé ar an teilifís/ scannán(I looked at tv/ a film).Bhí me ag léamh leabhar( I was reading a book), Bhí mé ag súgradh le mo chairde ( I was playing with my friends).
 • Cén ceol is fearr  leat? (What music do you like?) Is fearr liom Black eyed peas.( I like…….)
 • An imríonn tú spóirt? (Do you play sport?) Imrím peile , iomaíocht, cispheile, camogaíocht,……..Ní imrím spóirt.
 • Cén bia is fearr leat? ( What food do you like?) Is fearr  liom sicín, stéig,rís,pizza, pasta
 • Inis dom faoin aimsir? ( Tell me about the weather?) Tá an lá go breá. Tá an lá fuar/té/ scamallach,gaofar
 • Ar chuala tú faoi Man Utd? ( Did you hear about Man Utd?) Céard a tharla? (What happened? ) Bhuaigh/ Chaill said an cluiche( they win /lost the match)
 • Cá ndeachaigh tú ar do laethanta saoire?( Where did you go on your holidays?) Ní dheachaigh mé aon áit (I didn’t go anywhere?) Chuaigh mé go dtí an Spáinn/an Fhrainc/ an Iodáil. ( I went to Spain/ France/ Italy)
Advertisements