Dán na mbriathra Neamhrialta

Fuair Ross íde béil ó Mham,

Ar leathuair tar éis a seacht

Rug sé ar an liathróid

Agus tháinig sé isteach.

Rinne Daidí cáca

Thug sé é do Rossa

D’ith Rossa é go sásta

Is bhí a bholg lán

Chonaic Rossa a Mham ag teacht

Agus chuala sé í

Dúirt sé a phaidreacha

Agus chuaigh sé a luí

Advertisements